Đặt Ngay
+84 0252 3836001
Đặt Ngay
94421192.jpg

Phòng Gia đình Nhìn ra Vườn

Số lượng khách tối đa 8
Kích thước giường 4 Giường đôi
Kích thước phòng 30m2

Trang thiết bị
  • Giá phơi quần áo
  • Giá treo quần áo
Close