MÙA HÈ KHÔNG NÓNG - Gi?m nhi?t t?i 30% giá phòng

km042017.png
Khuyến mãi 30% giá tất cả các loại phòng tại Khu du lịch dã ngoại Suối Nước.
Thời gian khuyến mãi từ 10/04 - 15/04/2017.
Chỉ áp dụng với những đặt phòng qua email contact@suoinuoc.com