Bảng giá

image-6.jpeg
Phòng 2 giường.
 • Tối đa 4 khách.
 • Diện tích 20 m2.
 • 2 giường đôi (1,4 m x 2,0 m)
 • Máy lạnh và quạt.
 • Phòng tắm trong phòng.
[right]Chỉ từ: 700,000 VND/ đêm
Đặt phòng >>>[/right]

image-7.jpeg
Phòng Gia đình 3 giường
 • Tối đa 6 khách
 • Diện tích 24 m2.
 • 3 giường đôi (1,4 m x 2,0 m)
 • Máy lạnh và quạt.
 • Phòng tắm trong phòng.
[right]Chỉ từ: 900,000 VND/ đêm
Đặt phòng >>>[/right]

20170320_070659.jpg
Phòng Gia đình 4 giường
 • Tối đa 8 khách
 • Diện tích 28 m2.
 • 4 giường đôi (1,4 m x 2,0 m)
 • Máy lạnh và quạt.
 • Phòng tắm trong phòng.
[right]Chỉ từ: 1,200,000 VND/ đêm
Đặt phòng >>>[/right]

20170320_072306.jpg
Phòng Gia đình 5 giường
 • Tối đa 10 khách
 • Diện tích 32 m2.
 • 5 giường đôi (1,4 m x 2,0 m)
 • Máy lạnh và quạt.
 • Phòng tắm trong phòng.
[right]Chỉ từ: 1,500,000 VND/ đêm
Đặt phòng >>>[/right]